ข้อความที่ไม่ต้องการสปิน ถ้ามีหลายข้อความให้ใส่คนละบรรทัด
...