เพิ่มคำศัพท์เข้าสู่ระบบ


พิมพ์ คำหรือกลุ่มคำ หรือประโยค ที่มีความหมายคล้ายกัน โดยแยกด้วย คอมม่า
ตัวอย่างเช่น หิวข้าว,อยากกินข้าว,ต้องการรับประทานข้าว
หากมีข้อความหลายชุดให้พิมพ์คนละบรรทัด


การส่งข้อมูลคำศัทพ์เข้ามานั้น ต้องได้รับอนุมัติจากทางผู้ดูแลก่อนจึงจะใช้งานได้